Spoločnosť „ECO-TAL“ sa nachádza v Polanke Wielkej na ulici Łąkowa 5, ktorá sa zaoberá rozrábaním jatočných tiel hydiny (kuracie mäso, sliepka, morčacie mäso).

Závod spĺňa najvyššie požiadavky Európskej únie. Má najmodernejšie vybavenie, ktoré zaručuje hygienické podmienky výroby a vysokú kvalitu hydinových výrobkov. Výroba prebieha pri zachovaní najprísnejších systémových požiadaviek HACCP.

Má špeciálnu prepravu, upozorňuje na dokonalý zákaznícky servis, úplnosť a včasnosť dodávok.

V roku 2018 bol uvedený do prevádzky druhý závod v Porębe Wielka.

S podstieľkovými vajcami, kurčatami a jatočnou hydinou obchoduje v priateľských továrňach pod dohľadom svojich zamestnancov.

Ponúka tiež zložky krmív a ďalšie výrobky z hydiny.

Cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkovi bezpečný produkt, ktorý spĺňa zákonné požiadavky, usiluje sa o najlepšie postavenie na trhu, spĺňa deklarovanú kvalitu výrobkov a udržuje najnižšie možné ceny pri zachovaní štandardov kvality a bezpečnosti potravín.

Závod vykonáva porciovanie, vykosťovanie a zabíjanie hydiny v sídle spoločnosti alebo v závode, s ktorým spolupracuje.